Công bố thành lập Quỹ xã hội Tâm Tài Việt

11/09/2023

Quỹ xã hội Tâm Tài Việt được thành lập theo Quyết định số 338/QĐ-BNV ngày 05/05/2023 của Bộ Nội Vụ về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Tâm Tài Việt

a) Tên quỹ:

- Tên giao dịch tiếng Việt: Quỹ Tâm Tài Việt;

- Tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Financial Heart Foundation.

b) Trụ sở: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

c) Tôn chỉ, mục đích: Quỹ Tâm Tài Việt (sau đây gọi tắt là Quỹ) là Quỹ xã hội được thành lập hoàn toàn tự nguyện, Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, hoạt động tập trung vào mục đích hỗ trợ, khuyến khích sự phát triển giáo dục, đào tạo và tham gia một số hoạt động hỗ trợ y tế; phát triển nông nghiệp, nông thôn, theo quy định của pháp luật.

d) Phạm vi hoạt động của quỹ: Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc.

đ) Lĩnh vực hoạt động chính của quỹ: Quỹ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, phát triển nông nghiệp và nông thôn.

e) Số tài khoản, tên, địa chỉ ngân hàng nơi quỹ mở tài khoản:

- Số tài khoản: 1038398899 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

- Tên tài khoản: Quỹ Tâm Tài Việt

g) Tài sản đóng góp thành lập quỹ của các sáng lập viên: 6.500.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu tỷ năm trăm triệu đồng).