logo

Tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn

Phấn đấu trở thành trở thành Quỹ xã hội hàng đầu ở Việt Nam để sẻ chia, lan tỏa những hành động đẹp nhằm hướng tới nâng cao phúc lợi xã hội.

Sứ mệnh

Vì một cộng đồng tốt đẹp hơn – Thông qua các hoạt động giúp đỡ, tài trợ, chia sẻ của người may mắn với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, các chương trình phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, nông nghiệp và nông thôn,  chúng tôi mong muốn kết nối cộng đồng nhằm lan tỏa giá trị nhân văn và truyền cảm hứng sâu rộng trong xã hội.

Giá trị cốt lõi

Minh bạch - Tận tâm - Trách nhiệm - Kết nối - Chia sẻ

Minh bạch: Luôn minh bạch trong mọi hoạt động.

Tận tâm:  Luôn làm việc với tinh thần nhiệt huyết, trung thực.

Trách nhiệm: Trách nhiệm trong suy nghĩ và hành động, trách nhiệm đối với những tấm lòng hảo tâm, trách nhiệm đối với những hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ.

Kết nối: Kết nối những tấm lòng nhân ái, kết nối những hoàn cảnh khó khăn cùng chung nhau lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội.

Chia sẻ: Sẻ chia những niềm vui, sự may mắn của bản thân; đồng cảm, sẻ chia những buồn vui khó khăn của người khác để cuộc sống luôn ấm áp và yêu thương nhau.